ห่วงสลัก

Showing all 1 result

  • 0 out of 5

    ห่วงสลัก 1 ขา

    55.00฿

    อะไหล่เต็นท์ ห่วงสลัก ยึดเสาเต็นท์ แบบ 1 สลัก ใช้เปลี่ยน ทดแทน ห่วงสลักยึดเสาเต็นท์ ซึ่งอยู่บริเวณมุมเต็นท์ เมื่อใช้งานเต็นท์ไปได้ระยะหนึ่ง อาจเกิดความชำรุด เสื่อมสภาพ ถูกความชื้น หรือสารเคมี ทำให้ เกิดสนิม วัสดุผุกร่อน ห่วงสลักยึดเสาเต็นท์ที่เริ่มเสื่อมสภาพ อาจส่งผลต่อคุณภาพเนื้อผ้าเต็นท์ หรือเนื้อผ้าฟลายชีทได้ หากทำการม้วนเสาเต็นท์ทำชำรุด รวมกับผ้าเต็นท์ หรือทำให้คุณภาพในการ ยึดมุมเสาเต็นท์ ลดระดับความแข็งแรงลง

    Quick View
X