ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีท

Showing all 5 results

 • 0 out of 5

  ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 11 mm.

  60.00฿

  อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 11 mm. ใช้สำหรับ ซ่อมบำรุงเต็นท์นอน เต็นท์สนาม เต็นท์แค้มป์ปิ้ง เต็นท์เดินป่า อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ใช้งานร่วมกับเสาเต็นท์ ที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  111 mm. เท่านั้น ใช้เปลี่ยน ทดแทน ที่หุ้มปลายเสา เต็นท์ หรือ ฟลายชีทเต็นท์เดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หากไม่ทำการเปลี่ยนอาจส่งผลให้ผ้าฟลายชีทขาดได้ เนื่องจากไม่มีที่รองปลายเสา เพราะแรงตึงของเสา เสาไฟเบอร์กลาส อาจมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ อาจส่งผลให้ผ้าเต็นท์ / ผ้าฟลายชีท ขาดได้ การเปลี่ยนหุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ทุกครั้ง ควรหยอดกาวร้อน เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น

  Quick View
 • 0 out of 5

  ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 6.9 mm.

  50.00฿

  อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 6.9 mm. ใช้สำหรับ ซ่อมบำรุงเต็นท์นอน เต็นท์สนาม เต็นท์แค้มป์ปิ้ง เต็นท์เดินป่า อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ใช้งานร่วมกับเสาเต็นท์ ที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.9 mm. เท่านั้น ใช้เปลี่ยน ทดแทน ที่หุ้มปลายเสา เต็นท์ หรือ ฟลายชีทเต็นท์เดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หากไม่ทำการเปลี่ยนอาจส่งผลให้ผ้าฟลายชีทขาดได้ เนื่องจากไม่มีที่รองปลายเสา เพราะแรงตึงของเสา เสาไฟเบอร์กลาส อาจมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ อาจส่งผลให้ผ้าเต็นท์ / ผ้าฟลายชีท ขาดได้ การเปลี่ยนหุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ทุกครั้ง ควรหยอดกาวร้อน เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น

  Quick View
 • 0 out of 5

  ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 7.9 mm.

  50.00฿

  อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 7.9 mm. ใช้สำหรับ ซ่อมบำรุงเต็นท์นอน เต็นท์สนาม เต็นท์แค้มป์ปิ้ง เต็นท์เดินป่า อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ใช้งานร่วมกับเสาเต็นท์ ที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.9 mm. เท่านั้น ใช้เปลี่ยน ทดแทน ที่หุ้มปลายเสา เต็นท์ หรือ ฟลายชีทเต็นท์เดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หากไม่ทำการเปลี่ยนอาจส่งผลให้ผ้าฟลายชีทขาดได้ เนื่องจากไม่มีที่รองปลายเสา เพราะแรงตึงของเสา เสาไฟเบอร์กลาส อาจมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ อาจส่งผลให้ผ้าเต็นท์ / ผ้าฟลายชีท ขาดได้ การเปลี่ยนหุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ทุกครั้ง ควรหยอดกาวร้อน เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น

  Quick View
 • 0 out of 5

  ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 8.5 mm.

  55.00฿

  อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 8.5 mm. ใช้สำหรับ ซ่อมบำรุงเต็นท์นอน เต็นท์สนาม เต็นท์แค้มป์ปิ้ง เต็นท์เดินป่า อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ใช้งานร่วมกับเสาเต็นท์ ที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 mm. เท่านั้น ใช้เปลี่ยน ทดแทน ที่หุ้มปลายเสา เต็นท์ หรือ ฟลายชีทเต็นท์เดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หากไม่ทำการเปลี่ยนอาจส่งผลให้ผ้าฟลายชีทขาดได้ เนื่องจากไม่มีที่รองปลายเสา เพราะแรงตึงของเสา เสาไฟเบอร์กลาส อาจมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ อาจส่งผลให้ผ้าเต็นท์ / ผ้าฟลายชีท ขาดได้ การเปลี่ยนหุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ทุกครั้ง ควรหยอดกาวร้อน เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น

  Quick View
 • 0 out of 5

  ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 9.5 mm.

  60.00฿

  อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ 9.5 mm. ใช้สำหรับ ซ่อมบำรุงเต็นท์นอน เต็นท์สนาม เต็นท์แค้มป์ปิ้ง เต็นท์เดินป่า อะไหล่เต็นท์ ที่หุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ใช้งานร่วมกับเสาเต็นท์ ที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 mm. เท่านั้น ใช้เปลี่ยน ทดแทน ที่หุ้มปลายเสา เต็นท์ หรือ ฟลายชีทเต็นท์เดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หากไม่ทำการเปลี่ยนอาจส่งผลให้ผ้าฟลายชีทขาดได้ เนื่องจากไม่มีที่รองปลายเสา เพราะแรงตึงของเสา เสาไฟเบอร์กลาส อาจมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ อาจส่งผลให้ผ้าเต็นท์ / ผ้าฟลายชีท ขาดได้ การเปลี่ยนหุ้มปลายเสาฟลายชีทเต็นท์ ทุกครั้ง ควรหยอดกาวร้อน เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น

  Quick View
X