ห่วงสลัก

Showing all 2 results

 • 0 out of 5

  ห่วงสลัก 1 ขา

  55.00฿

  อะไหล่เต็นท์ ห่วงสลัก ยึดเสาเต็นท์ แบบ 1 สลัก ใช้เปลี่ยน ทดแทน ห่วงสลักยึดเสาเต็นท์ ซึ่งอยู่บริเวณมุมเต็นท์ เมื่อใช้งานเต็นท์ไปได้ระยะหนึ่ง อาจเกิดความชำรุด เสื่อมสภาพ ถูกความชื้น หรือสารเคมี ทำให้ เกิดสนิม วัสดุผุกร่อน ห่วงสลักยึดเสาเต็นท์ที่เริ่มเสื่อมสภาพ อาจส่งผลต่อคุณภาพเนื้อผ้าเต็นท์ หรือเนื้อผ้าฟลายชีทได้ หากทำการม้วนเสาเต็นท์ทำชำรุด รวมกับผ้าเต็นท์ หรือทำให้คุณภาพในการ ยึดมุมเสาเต็นท์ ลดระดับความแข็งแรงลง

  Quick View
 • 0 out of 5

  ห่วงสลัก 2 ขา

  60.00฿

  อะไหล่เต็นท์ ห่วงสลักยึดเสาเต็นท์แบบ 2 สลัก ใช้เปลี่ยน ทดแทน ห่วงสลักยึดเสาเต็นท์ ซึ่งอยู่บริเวณมุมเต็นท์ เมื่อใช้งานเต็นท์ไปได้ระยะหนึ่ง อาจเกิดความชำรุด เสื่อมสภาพ ถูกความชื้น หรือสารเคมี ทำให้ เกิดสนิม วัสดุผุกร่อน ห่วงสลักยึดเสาเต็นท์ที่เริ่มเสื่อมสภาพ อาจส่งผลต่อคุณภาพเนื้อผ้าเต็นท์ หรือเนื้อผ้าพลายชีทได้ หากทำการม้วนเสาเต็นท์ทำชำรุด รวมกับผ้าเต็นท์ หรือทำให้คุณภาพในการ ยึดมุมเสาเต็นท์ ลดระดับความแข็งแรงลง

  Quick View
X